X Hotovo z 30%

Vyplňte tento minutový kvíz a získejte zaměření vašeho domu pro cenovou kalkulaci.

X Hotovo z 60%
X Hotovo z 80%
X Hotovo z 90%
X

DĚKUJEME!

JAKMILE TO SPOČÍTÁME, OZVEME SE VÁM A ZAŠLEME CENOVOU KALKULACI.

Nechte si spočítat náklady a úsporu ZJISTIT CENU

eshop.png
np_widgets.png
zv_widgets.png

Pěna EXY - Proč to funguje tak dobře?

Odebírejte novinky ze světa Honter®

 • Rady jak ušetřit
 • Tipy pro izolace a zateplení domu
 • Novinky o produktech

16.03.2015 - 09:31

Pěna EXY - Proč to funguje tak dobře?

Co je izolační pěna EXY?

Pěna EXY je stříkaná pěnová izolace na vodní bázi s otevřenými buňkami a nízkou hustotou pěny. Stříkaná pěna EXY je dvousložková pěna aplikovaná nástřikem, skládá se ze složky A a složky B.

Jak funguje pěna EXY?

Stříkaná pěnová izolace funguje tak, že za pomoci vody vytvoří vzduchovou bublinu, vzduch je zachycen v malých plastových bublinách, které expandují a vytvoří pěnu.

Srovnáme-li s pěnou EXY 39 s uzavřenou strukturou buněk, ta má buňky uzavřené, a proto v případě jejího použití blokují průnik vzduchu a vodní páry, čímž vytváří difúzní bariéru. To zvyšuje izolační schopnost polyuretanové pěny EXY.

Oproti tomu platí, že pěna EXY 09 s otevřenou strukturou buněk je vhodná zejména pro aplikace, kde je kladený důraz na průnik vzduchu a vodní páry, které musí projít izolační pěnou, čímž zajistí dýchání stavební konstrukce jako je podkroví, půda apod. Na rozdíl od polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou buněk, které zcela blokují průnik vzduchu a difúzi.

Výhody Stříkané pěnové izolace

Proč si vybrat pěnu EXY?

Izolační materiály EXY se více jak tři desítky let používají po celém světě. Díky svým izolačním vlastnostem šetří nemalé finanční náklady a to nejen v severských zemích jako je Kanada, Norsko či Švédsko, ale i v tropických oblastech jako je Florida, Jižní Amerika, Afrika a nebo Blízký východ. Díky svým léty prověřeným vlastnostem je ideální náhrada za běžné izolace jako je skelná vata, celulóza a jiné klasické izolace na trhu.

Pěna EXY je vyrobena pro izolace dutin, izolace stěn, izolace podkroví, izolace podlah, základů, ale i zateplení střechy, sklepů, nádrží, zásobníků, bazénů, ale i jako tepelná a zvuková izolace do auta, obytných karavanů a lodí. Pro izolace suchého a vlhkého prostředí je však nutné zvolit spravný druh izolační pěny, což je zásadní věc, pokud zvolíte nevhodnou izolační pěnu, dojde k řadě problémům a zbytečně vynaložíte prostředky za tuto izolaci.

Další možností je speciálně vyrobená stříkaná střešní pěna, která se používá na zateplení ploché střechy a zároveň slouží i jako střešní kritina. Tato izolační pěna nevyžaduje mechanické kotvení, aplikuje se na stávající střechu, kde vytvoří bezesparou izolační vrstvu, která eliminuje možnost zatečení, a je vysoce odolná proti silným poryvům větru a tornádům. Tento systém zateplení střechy je pochozí a v rámci údržby je pěna EXY používaná jako výkonná izolace, která splňuje ty nejpřísnější stavební normy. Je certifikována podle ETAG 005 a plně splňuje požární normy pro střechy.

Izolace EXY je pružná stříkaná izolační pěna, která nejenže zaizoluje, ale dokáže až 300x zpevnit stavební konstrukci a v kombinaci s ochranným nátěrem zabrání průniku vody. Rovněž vzduchově utěsní Váš dům, stavební konstrukci a to v jediné aplikaci. 

Při použití pěnové izolace EXY, která se chytře roztáhne a vyplní všechny dutiny, spáry a mezery, eliminuje pronikání vzduchu, čímž utěsní budovu a vytvoří izolační obálku, která zabraňuje ztrátám tepla, šetří tedy energie a nemalé finanční náklady. 

Vytváří zdraví prospěšné a mnohem příjemnější prostředí pro život. Největší výhodou je to, že peníze investované do této izolace Vám ušetří náklady za energie a zajistí návrat vynaložených peněz do této investice. Na Vašem účtu pocítíte menší výdaje za energie - vytápění a chlazení.

Pokud budete v budoucnu prodávat nemovitost, právě tento způsob izolace může být výhodou nejen pro Vás jako pro prodávajícího, ale i budoucí majitel kupuje nemovitost s jistotou zdravého bydlení, ale i s úsporou energií a finančních nákladů po celou dobu životnosti budovy. Pěna EXY splňuje všechny stavební, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy. Má označeni CE  a jiné nezbytné certifikáty v Evropské unii.

Okamžité a dlouhodobé přínosy stříkané pěnové izolace daleko převyšují počáteční náklady spojené s instalací. Tento izolační a těsnící materiál zajišťuje nekonečné výhody. Investicemi do stříkané pěnové izolace budete dosahovat významných, v některých případech až 70% úspor za vytápění či chlazení - klimatizování objektů.

 • Snižuje množství alergenů, znečišťujících látek a vlhkosti vstupu do Vašeho domova
 • Snižuje riziko respirační plísně a možnost růstu plísní
 • Přispívá ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší, ideální pro alergiky
 • V zimě hřeje, v létě chladí, zaručuje pohodlné bydlení po celý rok
 • Minimalizuje hluk šířený vzduchem z externích zdrojů a hluk z Vašeho domova (například instalatérské práce pod.)
 • Zvyšuje pevnost stavby 
 • Rychlá aplikace až 300 m2 za den
 • Zvyšuje prodejní hodnotu Vašeho domova, pokud se rozhodnete ho prodat

Tyto okamžité a dlouhodobé přínosy jsou nesrovnatelné s tradičními typy izolací, jako jsou skleněné vaty a celuloza. Neefektivní, tradiční izolace se nemohou vyrovnat výhodám stříkané izolační pěny. Investice do stříkané izolace, která vytvoří vzduchovou bariéru, rychle zaplatí počáteční investice, ale hlavně zajistí významné úspory každý rok, tak dlouho, jak dlouho budete žít ve Vaší domácnosti. Stříkané izolace EXY mají trvale neměnné parametry po celou životnost stavby.

Odebírejte novinky ze světa Honter®

 • Rady jak ušetřit
 • Tipy pro izolace a zateplení domu
 • Novinky o produktech

Jak to funguje

Stříkaná izolace EXY je nejúčinnější izolační produkt na trhu.

Pěna EXY je velmi účinný způsob jak izolovat střechu. Izolační pěna se stříká přímo na spodní stranu střešní konstrukce, kde vytváří bezespárou těsnící izolační vrstvu, která zabrání průniku studeného nebo teplého vzduchu.

Naší firmou vyškolený zástupce musí provést kompletní a důkladnou prohlídku stavby půdy, podkroví a střechy, aby zjistil, zda je Vaše nemovitost vhodná pro tento způsob izolace.

Pěna EXY se nastříká od stěny až k hřebenu střechy v tloušťce dohodnuté s klientem.

Izolační systém EXY šetří majitelům 30-70% nákladů na energii díky zateplení domu.

Výhody pěnové izolace EXY zahrnují:

 • Vyšší hodnoty U (protože má neměnné izolační parametry v průběhu času)
 • Mnohem nižší pronikání vzduchu z venku
 • Zaručená navratnost investice – úspora za energie
 • Lepší zvukové izolační vlastnosti
 • Dokonalá izolace těžce dostupných míst
 • Rychlá aplikace

Stříkaná pěnová izolace EXY překonává tradiční izolace, pokud jde o efektivitu, stálost, snadnost použití a rychlou návratnost investice.

Pěna EXY nabízí kompletní architektonickou svobodu a umožňuje kvalitní a rychlé zaizolování i těžce dostupných míst narozdíl od běžně používaných izolací.

Izolační pěna EXY expanduje na 50 – 150ti násobek svého objemu během několika vteřin, utěsnění všechny možné praskliny, štěrbiny nebo kanály, kde může unikat vzduch, tam také unikají vaše peníze. Izolační pěna vytváří vynikající vzduchotěsnou, ale v některých případech i difuzně otevřenou a energeticky efektivně fungující izolaci pro bytové či nebytové prostory.

Stříkaná pěna nejen snižuje únik vzduchu a následné tepelné ztráty, ale je také účinný při regulaci zvuku prostřednictvím své unikátní vzduchotěsnosti.

Stačí jen kontaktovat naše partnery, kteří rádi vyhodnotí kolik času, úsilí a nákladů stříkaná pěnová izolace EXY dokáže ušetřit. 

Tepelná vodivost izolačních materiálů

Tepelná vodivost, také známa jako Lambda (označené symbolem λ), je měřítkem toho, jak snadno teplo proudí přes určitý typ materiálu, nezávisle na tloušťce materiálu.Čím nižší je tepelná vodivost materiálu, tím lepší tepelný výkon (tj. pomaleji teplo proniká  materiálem). Měří se ve Wattech na Metrické Kelvina (W / mK). 

Stříkaná pěnová izolace se používá v obytných a komerčních projektech po celém světě více jak 35 let. Splňuje ty nejnáročnější stavební předpisy a je tím nejlepším způsobem jak izolovat Vaši stavbu.

Všechny výrobky jsou instalovány pouze autorizovanými partnery, kteří mají zkušenosti a jsou neustále proškolováni v aplikaci stříkané izolace EXY. Důležitou roli ve správném doporučení a aplikaci hraje odbornost a schopnost certifikované aplikační firmy, která umí nejen odpovídat na Vaše dotazy týkající se izolačních výrobků a použití, ale výrazně ovlivňuje kvalitu samotné izolace.

Z důvodu nejasností uvádíme v tabulce u součinitele tepelné vodivosti dvě normy. Produkty EXY byly testovány dle české normy ČSN EN ISO 6946:2008 metodou ČSN EN ISO 10456.

V EU začala platit nová harmonizovaná norma EN 14315-1:2013, metodou ISO 8301:1991 a EN 12667:2001 pro stříkané polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou buněk. Z tohoto důvodu veškeré pěny s uzavřenou strukturou buněk musí být certifikovány dle této nové normy.

Naše produkty jsou certifikovány po dobu 175 dní při 70 °C.Testy provedla nezavislá laboratoř SINTAF Norsko, BBA v Anglii, TZUS Praha.

Izolační pěna EXY

 

 

EXY 09 - Otevřená struktura buněk

EXY 39 - Uzavřená struktura buněk

Součinitel tepelné vodivosti λD

 

 

Dle normy ČSN EN14315-1 po 175 dnech při 70°C 0,037 (W/m.K)

 

 

 

 

 

 

Dle normy

ČSN EN 12667
ČSN EN 14315-1
C.5 metoda fixní přirážky 0,023 W/(m.K)

 

Bariéra proti vlhkosti

Špatná
Hodně pórovitá, umožňuje průniku vody a vodní páry

Výborná
Nepórovitá, zabrání průniku vlhkosti

Vzduchová bariéra

Dobrá

Výborná

Odolná proti plísni

Neplesniví

Neplesniví

Zvětši pevnost budovy

NE

ANO

Zvuková izolace

Výborná

Dobrá

Místo použití

Vnitřní stěny příčky, podkroví, půdy  podlahy(ne sklepy), tlumí hluk. Neměla by být použita ve vlhkém prostředí nebo v místech, kde může dojít ke kontaktu s vodou 

Stěny sklepů, suterény, Between Radiant-Heated Floors. Venkovní stěny, koupelny, základy, haly a podobně 

Rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou buňkou stříkané pěnové izolace

Existují dva hlavní typy stříkané pěnové izolace – s otevřenými buňkami a uzavřenými buňkami.

Otevřená buňka je často označována jako half pound ( 8 kg/m3), zatímco uzavřená buňka se obvykle nazývá two pound ( 35-40 kg/m3 ). Otevřené bunky pěnové izolace nejsou zcela uzavřeny a vzduch vyplní všechny "otevřené" buňky v prostoru uvnitř materiálu. Pěna s uzavřenou strukturou má všechny drobné buňky  uzavřeny a zabaleny dohromady, což má za následek  vyšší hustotu materiálu a větší izolační hodnoty. 

Co se týká nákladů na aplikaci a výkon je velký rozdíl mezi otevřenou buňkou a uzavřenou buňkou stříkané pěnové izolace. Zatímco pěna s uzavřenými buňkami obvykle stojí dvakrát tolik než pěna s otevřenými buňkami, má vyšší hodnotu R a zabraňuje pronikání vlhkosti.

Uzavřená struktura buněk se obvykle doporučuje do sklepů, suterénů, podlah, koupelen, na zateplení hal a dalších oblastí, kde je nutná ochrana před vlhkostí a nebo není dostatečný prostor pro izolaci. Zároveň vytvoří parozábranu, zpevní podklad a razantně zvýší tepelnou hodnotu R.

Stříkaná izolační pěna s otevřenou buňkou je vynikající volbou jako tepelná izolace a vzduchová bariéra pro vnitřní stěny dutin a zateplení podkroví. Stříkaná pěna s otevřenými buňkami je optimální volbou pro izolaci dřevostaveb, pasivních domů a nízkoenergetických domů a k doizolování stávajících staveb, podkroví a podobně. 

Je třeba si uvědomit výhody stříkané pěnové izolace.

Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou a uzavřenou strukturou buněk jsou jednorázové výkonné izolační materiály, které zaizolují a kompletně utěsní stavební konstrukci po celou dobu životnosti stavby. Pomocí správně nainstalované stříkané pěnové izolace budete mít zdravější, tišší, energeticky úspornější  stavby.

Zvýšený komfort:  Pěna kompletně utěsní veškeré mezery, spáry a dutiny, zamezí průniku vzduchu, vzniku tepelných mostů, srážení vodní páry v izolaci a tedy zamezí i vzniku plísní. Budete mít zdravější bydlení a více pohodlí.

Ušetřete náklady za energii: únik vzduchu zvyšuje náklady na energie. Stříkaná pěnová izolace poskytuje vyšší R - hodnotu izolace. Takto vytvořená vzduchová bariéra zastaví ztráty na  vytápění a chlazení a bude mít za následek zvýšení energetické účinnosti stavby.

Snížení hluku: nízká hustota pěny s otevřenou strukturou buněk pomáhá k redukci hluku a šumu.

Další články, které by Vás mohly zajímat

Stříkaná izolace vs. foukaná izolace

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI STŘÍKANOU A FOUKANOU IZOLACÍ?Požadavky na energetickou účinnost staveb se každý...

24.04.2019 - 09:33 Celý článek
EXY spray system - Stříkaná pěnová izolace

EXY spray system - Stříkaná pěnová izolace

EXY SPRAY SYSTEM® stříkané pěny s otevřenou, nebo uzavřenou strukturou buněk jsou vhodné pro izolaci...

12.10.2018 - 14:47 Celý článek
Jaký je rozdíl mezi izolační pěnou s otevřenou a uzavřenou strukturou buněk

Jaký je rozdíl mezi izolační pěnou s otevřenou a uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná izolační pěna nabízí dva hlavní druhy a to stříkanou pěnu s otevřenou strukturou buněk nebo...

07.04.2016 - 13:03 Celý článek

VÍCE NEŽ 1000 PARTNERŮ PO CELÉM SVĚTĚ!

NAJÍT PARTNERA VE SVÉ ZEMI

Nezávazná poptávka

Máte zájem o izolaci domu nebo se chcete jen na něco zeptat ohledně izolačních materiálů? Neváhejte a napište nám.

Jméno:
Příjmení:
Váš e-mail:
Telefon:
Místo stavby (země)
Poptávám:
izolaci interiéru
izolaci exteriéru
litou pěnu na izolaci dutin
ochranný a hydroizolační nátěr